Klimasan Antik

Stará německá hladká omítka

Technické údaje:
Skupina malty: PIc
Vodoodpudivost: w<0,5kg/(m² h0,5)
Zrnitost: 1 mm
Odolnost proti difúzi vodní páry: μ=10-12
Třída stavebního materiálu: A1
Barva: Nautur bílá nebo probarvení podle vzorníku barev

Klimasan Antik je čistě minerální, silnovrstvá (8-10 mm) vápenná finální omítka vycházející z historických vzorů, kterou lze použít v interiéru i exteriéru a slouží jako vodoodpudivá hladká omítka pro tepelněizolační omítky.
Klimasan Antik je vodoodpudivá suchá malta skupiny malt CSI podle EN998-1. Je vyrobena z vybraných křemenných písků (max. 1 mm) a čistě minerálních pojiv (obvykle hydratované vápno). Vodoodpudivého účinku se dosahuje přidáním ekologicky šetrných přísad. Difuzně otevřené vlastnosti omítky tím nejsou narušeny. Přidáním minerálních barevných pigmentů je k dispozici téměř ve všech barevných odstínech.

Pracovní postup:
Klimasan W nebo Klimasan I) a musí být dostatečně a rovnoměrně předem navlhčen.
Klimasna Antik se nesmí nanášet na zmrzlé povrchy nebo při teplotách nižších než +5 °C podle normy EN 998-1.
Klimasan Antik nanášejte v tloušťce nejméně 6 mm.
Při omítání je třeba dodržovat předpisy DIN 18550 a DIN 18350, jakož i EN 998-1 a VOB.
Klimasan Antik se přetře do hladka stěrkou nebo houbovým kotoučem (latexová houbová deska). Protože hladce otřená omítka může mít tendenci praskat, je třeba se za každou cenu vyvarovat nadměrného otírání a vyhlazování, příliš silného nánosu malty a příliš rychlého odstraňování vody. Součástí této historické techniky omítání je "zakalení" vzhledu. Pro následné nátěry, které lze nanášet až po dostatečné době stání, by se měly používat pouze difuzně otevřené, čistě minerální nátěrové systémy. Za tímto účelem by měla být omítka již probarvena ve stejném odstínu.

Alkalita

Difuze

Pevnost v tlaku

92 %

85 %

80 %