Klimasan F

Protipožární omítka

Klimasan F je testovaná (PB 3.2-21-248) protipožární omítka s perlitem jako lehkým kamenivem podle DIN 4102-4 odst. 3.1.6.5. Tato část upravuje izolační omítky z vermikulitu nebo perlitu, které jsou vhodné pro požární ochranu. Výhodou návrhů podle normy DIN 4102 oproti návrhům požární ochrany podle oznámení o schválení je, že u oznámení je třeba zkontrolovat, zda je schválení platné pro daný případ, zatímco norma DIN vydává obecné prohlášení a poskytuje tak majiteli budovy mnohem větší jistotu.


Čistě minerální a tepelně izolační protipožární omítka, třída stavebního materiálu A 1, je upravena v normě DIN 4102-4, bod 5.1.4.
(5) (dříve 3.1.6.5) "Protipožární omítka z vermikulitu nebo perlitu". Klimasan F je vhodný pro dodatečné vybavení stavebních prvků
jako jsou stropy, stěny, střechy atd. Klimasan F je zvláště vhodný pro protipožární opláštění nebo obložení ocelových prvků.
ocelových prvků. Klimasan F je vhodný zejména pro protipožární opatření v tunelech a pro dopravních zařízení, jako jsou podzemní parkoviště, vícepodlažní parkoviště, podchody atd. Klimasan F splňuje požadavky: Rijkswaterstaat RWSt- Hydrocarbon HC-, EBA-, RABT / ZTV- tunelové křivky.