Klimasan Glatt

Čisté vápno vyhlazující

Čistě minerální tenkovrstvá (0 mm) vápenná minerální omítka je vhodná k vyhlazování ve vnitřních prostorách na omítkách maltových skupin CSI, CSII a CSIII. Klimasan-Glatt je vhodný i do vlhkých místností. Klimasan-Glatt není vhodný k překrývání omítek obsahujících sádru a podkladů pro obklady.
Klimasan-Glatt je hotová suchá malta maltové skupiny CSI podle EN 998-1. Je vyrobena z bílého hydratovaného vápna a vápenného prášku s přídavkem bílého cementu. Další naklápěcí látky a pojiva se nesmí přidávat.

Pracovní postup:
Podkladová omítka musí být savá, dostatečně ztvrdlá a zbavená prachu, nečistot a jiných zbytků.
Podklad předem velmi dobře navlhčete!
V souladu s normou EN 998-1 se Klimasan-Glatt nesmí nanášet na zmrzlé povrchy a při teplotách nižších než +5 °C.
Při nanášení omítky je nutné dodržovat také předpisy DIN 18350 a DIN 18550, jakož i EN 998-1 a VOB.
Klimasan-Glatt se nanáší ručně pomocí hladítka. Obsah pytle nasypte do cca 12 litrů čisté vody a promíchejte motorovým šlehačem nebo ručně, dokud nevzniknou hrudky. Dodržujte rovnoměrnou konzistenci malty a dobu míchání. V případě potřeby upravte množství vody.

Alkalita

Difuze

Pevnost v tlaku

90 %

65 %

80 %