Jak funguje regulačně sanační omítka Klimasan S

07.04.2023

Staré a památkově chráněné budovy jsou často silně znečištěny solemi v důsledku jejich dřívějšího využití (např. chov zvířat přímo vedle obytné budovy). Sůl rozpuštěná ve vodě stoupá ve stěně, proniká do stávající vrstvy omítky a krystalizuje v pórech omítky, přičemž rozsah rozpínání závisí na druhu a koncentraci roztoku soli. Tento proces však dříve či později vede k poškození struktury omítky a nakonec k prasklinám a odlupování omítkových vrstev. K trvalé nápravě tohoto typu poškození lze použít běžné sanační omítkové systémy WTA nebo použít inovativní omítkový systém Klimasan S pro regulaci vlhkosti.

U běžného sanačního omítkového systému WTA je třeba soli ze zdiva uložit do první vrstvy omítky. Systém má vysokou propustnost pro vodní páru a zároveň velmi nízkou kapilární vodivost. Druhá vrstva systému je hydrofobní omítka, voda se v ní mění na vodní páru a může tak unikat hydrofobní vrstvou. Pokud nedojde k odstranění skutečných příčin poškození, je sanační omítkový systém WTA vystaven trvalému zatížení vodou a solemi. Po dosažení maximální akumulační kapacity soli se zvýší tlak na horní hydrofobizovanou vrstvu a vytlačí ji.
Aby stávající zdivo mohlo trvale regulovat vlhkost a soli ze stěny, je vhodné použít 3 až 9 cm silnou vrstvu omítky Klimasan S. Tato speciální vlhkostně regulační omítka se skládá z vysokého podílu nehydrofobních mikropórů a makropórů. Mikropóry jsou nezbytné pro kapilární transport solného roztoku, zatímco makropóry poskytují dostatek prostoru, aby sůl mezitím mohla krystalizovat, aniž by došlo k trvalému poškození struktury omítky. Vlhkostní omítka Klimasan S transportuje více vlhkosti a solí ze stěny, je trvanlivější, neplesniví a je odolná vůči solím. Výkvěty solí lze jednoduše smést z povrchu a nemají žádný negativní vliv na podklad, jako je jejich hygroskopická vlastnost.