Hlavní vlastnosti omítek Klimasan Perlit

31.07.2023

Regulace vlhkosti: 

Omítky Klimasan mají vlastnost absorbovat vlhkost ze vzduchu v místnosti a v případě potřeby ji opět uvolňovat. Díky tomu mohou pomáhat vyrovnávat vnitřní klima a udržovat příjemnou úroveň vlhkosti.

Redukce škodlivin: 

Naše omítky obsahují speciální minerální přísady, které mohou pomoci vázat škodliviny z vnitřního vzduchu. Omítky mohou pomoci zlepšit kvalitu vzduchu v interiéru tím, že snižují obsah těkavých organických látek (VOC) nebo jiných škodlivin, jako je například formaldehyd.
Klimasan W je čistě minerální alternativou drahých systémů ETICS. Kromě toho mohou omítky pohlcovat zvuk, a přispívat tak ke zlepšení zvukové izolace.

Difúzní otevřenost: 

Omítky Klimasan jsou difúzně otevřené, což znamená, že umožňují výměnu vlhkosti a vzduchu mezi interiérem a exteriérem. Díky tomu je vnitřní klima vyváženější a snižuje se riziko problémů s vlhkostí, například vzniku plísní u uchycení mikroorganismů.

Odolnost vůči solím: 

Námi prodávané omítkové systémy Klimasan Perlit GmbH byly speciálně vyvinuty pro použití v oblastech ovlivněných vlhkostí s vysokým obsahem solí. Naše omítky lze použít v prostředí, kde může docházet ke zvýšenému působení solí, například ve starých stájích a chlívkách, v pobřežních oblastech nebo v budovách v blízkosti silnic a chodníků, kde se v zimním období používá posypová sůl, která je následně absorbována zdivem s prostupující vlhkostí.