Protipožární omítka

08.04.2023

Čistě minerální protipožární omítka s perlitem jako lehkým kamenivem od společnosti Klimasan Perlit GmbH, která je testována již 40 let.
Požadavky na stavební materiály v různých oblastech použití by měly vždy odpovídat současnému využití. Pasivní protipožární ochrana konstrukcí je klíčovým prvkem při plánování, protože zajišťuje zachování stavební konstrukce v případě mimořádné události bez nutnosti protiopatření. Možnost využití pasivní požární ochrany pro potřeby nejrůznějších typů budov otevírá projektantům nové možnosti. I přes požadovanou požární ochranu tak lze zohlednit potřebné stavebně-fyzikální vlastnosti daného typu budovy. Typy budov v oblasti lékařského a ošetřovatelského využití vyžadují hygienicky bezpečný stavební materiál. Využití budov s vysokým přívodem vlhkosti vyžaduje dostatečnou hygroaktivitu stavebního materiálu. Typy budov, které podporují vznik a šíření zvuku, jsou závislé na stavebním materiálu pohlcujícím zvuk.
Požární zkouška
Aby bylo všem těmto vlastnostem v oblasti pasivní požární ochrany staveb učiněno zadost, podrobila společnost Klimasan Perlit GmbH svou kapilárně aktivní, zvukově pohltivou izolační omítku Klimasan s perlitem jako lehkým kamenivem, která je již zařazena na seznamu DGHM, náročné požární zkoušce podle směrnice ETK. Tzv. standardní teplotně-časová křivka stanovila 240 minut vypalování zkušebního vzorku o tloušťce 30 mm při maximální teplotě v požárním prostoru 1150 °C.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Foto: Průběh teploty v požární místnosti během zkoušky.

Po 90 minutách byla mezi protipožární omítkou a ocelovou deskou teplota pouze cca 150 °C a po 120 minutách cca 190 °C. Na konci zkušební sestavy po 240 minutách byla naměřena teplota 250 °C. Kromě toho ze zkušebního vzorku neodkapávalo ani se z něj nekouřilo.

Foto: Teplotní křivka naměřená mezi protipožární ochranou a ocelovou deskou.

Nekomplikovaná aplikace
Čistě minerální protipožární omítka Klimasan F třídy stavebních materiálů A1, která je upravena podle normy DIN 4102-4, přesvědčí svou nekomplikovanou aplikací. Kovové podklady se připravují pouze pomocí minerálního pojiva. Na podklady z betonu nebo vysoce nasákavých materiálů se nanáší nástřik a v případě kritických podmínek podkladu nebo dřevěných konstrukcí je třeba použít podkladovou omítku. Na připravené povrchy lze nyní nanášet protipožární omítku v požadované tloušťce podle pokynů výrobce pro zpracování.