Vápenná omítka

27.02.2023

Vápenná omítka a její zpracování

Vápenná omítka je minerální, difuzně otevřená (paropropustná) omítka s vápnem jako pojivem. Používá se především v interiéru, ale vápennou omítkou lze omítat i venkovní stěny, pokud nejsou příliš vystaveny povětrnostním vlivům. Pokud je omítaný povrch poměrně dobře chráněn před povětrnostními vlivy, např. dostatečně vyčnívající střechou, může běžná vápenná omítka "vydržet" dlouhou dobu, aniž by ji vymyl déšť, aniž by křídovala nebo praskala vlivem tepla, mrazu a silných teplotních výkyvů. Pro nechráněné, silněji namáhané vnější stěny existují vhodnější typy omítek, jako jsou vápenocementové omítky a speciální vápenné omítky s vysoce hydraulickým vápnem, proto toto použití je vhodný například Klimasan Fein.

Zpracování vápenné omítky – základní principy

Vápenná omítka se snadno zpracovává, takže ji zvládne i zkušený domácí kutil. Jaké nástroje jsou potřeba, závisí na tom, jak má omítka později vypadat.

Co budete v každém případě potřebovat, je toto základní vybavení pro omítání:

 • Nádoba na omítku (např. velký stavební kbelík, kbelík na maltu, kalfas).
 • Elektrické míchadlo nebo míchačku (rychlost otáčení musí být plynule regulovatelná).
 • Lopata, špachtle
 • Hladítko s jednou hladkou a jednou ozubenou stranou, takže máte k dispozici i ozubené hladítko.
 • Hladítko plastové s plstí
 • Pevné, nepromokavé ochranné rukavice (k dispozici zvlášť pro omítání).

Pokud chcete nanést hrubou omítku v obývacím pokoji nebo navrhnout stěnu s klasickou stěrkovou omítkou, obvykle vám postačí hladítko, houba plstěná deska, abyste vápennou omítku pěkně nanesli na stěnu, vyhladili ji a strukturovali.

K namíchání vápenné omítky potřebujete pouze vhodnou suchou směs např. Klimasan Fein – pravá čistě vápenná omítka (v pytlích) a vodu. Poměr míchání, dobu schnutí a další pokyny výrobce najdete na sáčku nebo v technickém listu – dodržujte je, abyste se vyvarovali chyb (např. omítání při nesprávné venkovní teplotě).

 • Armovací tkanina (pro optimální přilnavost a stabilitu, například na obtížných podkladech nebo při silných vrstvách omítky).
 • Omítkové lišty (pro přesné a stabilní rohy, hrany, filety nebo oblouky).
 • Rychloomítkové lišty (pro snadnější odstraňování/vyhlazování a rovnoměrně silnou vrstvu omítky).
 • Nářadí na zkracování/řezání lišt (pila na kov nebo plast, v případě potřeby pokosník).
 • Dilatační páska nebo samolepicí omítková dokončovací páska (pro čistý povrch a pro zabránění pozdějším prasklinám/odlupování při dokončení vápenné omítky např. na trámu)
 • Nůžky a řezací nůž k odstřižení výztužné tkaniny a viditelných konců dokončovací pásky.

Správná aplikace vápenné omítky – příprava

Vápenná omítka se dobře mísí se všemi minerálními podklady. Podklad musí být stabilní, nosný, čistý a suchý. Velmi hladké a nenasákavé podklady (např. beton) před omítáním napenetrujte pojivem. Podklady, které nejsou vhodné pro přímé omítání (např. dřevo nebo OSB desky), lze upravit vhodným podkladem pod omítku (např. sádrokarton). Staré nosné nátěry zdrsněte (obrousit, proškrábat), staré tapety odstraňte nebo alespoň proškrábejte až na minerální podklad, aby měla vápenná omítka dostatek materiálu pro přídržnost. Je třeba odstranit filmotvorné materiály (lak, fólie, separační prostředek, lepidlo).

Před mícháním vápenné omítky si připravte omítkové lišty pro rohy, okenní otvory apod. a na přechody nalepte dokončovací pásku. Pokud má vápenná omítka přesahovat například na trám, nalepte pásku na okraj trámu tak, aby omítka neseděla přímo na dřevě, ale na pásce. Oddělením různých podkladů nebo "pracovních" prvků zabráníte vzniku trhlin a opadávání omítky.

Po dokončení všech příprav místnosti a podkladu namíchejte vápennou omítku. Naplňte například kalfas vodou podle pokynů výrobce, přidejte vápennou omítku z pytle a vše promíchejte míchadlem/metličkou, dokud vápenná omítka nebude mít stejnoměrnou krémovou konzistenci. Při míchání a omítání vždy používejte ochranné rukavice a brýle, vápno je agresevní pro lidskou kůži.

Pokud pracujete se sádrovými lištami, použijte první omítku k usazení lišt. Omítkové lišty a rychlo omítkové lišty se upevňují pomocí sádrových buchet a poté se v případě potřeby vyrovnávají vodováhou. Omítka pak musí trochu zaschnout, aby lišty zůstaly při nanášení nebo nanášení omítky bezpečně na svém místě. Zatímco tuhne, můžete se pustit do omítání plochy.

Nanášení vápenné omítky

Vápenná omítka se obvykle nanáší ve dvou vrstvách (základní a konečná). V interiérech nebo v případě, že je již nanesena základní/podkladová omítka, však může stačit jedna vrstva. Optimální tloušťka vrstvy jemnozrnné vápenné omítky je 1-2 cm; pokud chcete silnější omítku, naneste více vrstev a položte výztužnou tkaninu, abyste celkovou vrstvu stabilizovali.

Pomocí hladítka naneste vápennou omítku na stěnu a poté ji uhlaďte. Při odstraňování omítky ve svislém a vodorovném směru ("svisle a vodorovně") pomáhají rychlé omítací lišty, díky nimž rychle získáte rovnoměrně silnou vrstvu omítky. Pokud omítáte v několika vrstvách, můžete použít mřížkový škrabák, abyste již poněkud zpevněnou omítku rovnoměrně zdrsnili, uvolnili ji od spár a hran a optimálně připravili jednu vrstvu omítky pro aplikaci další. Před tímto krokem, by měla vápenná omítka schnout 3 až 6 hodin v závislosti na vnitřní nebo venkovní teplotě.

Každá vrstva vápenné omítky musí před nanesením další vrstvy řádně vyschnout. Základní pravidlo pro dobu schnutí je: 1 den na každý milimetr tloušťky vrstvy. Během této doby by měla být čerstvá vápenná omítka dostatečně větraná, ale neměla by být vystavena silnému průvanu nebo přímému slunečnímu záření, protože při příliš rychlém schnutí mohou vznikat trhliny. Vápenné omítky můžeme vyhladit vyplněním nebo přebroušením.

Podklady jako, např. smíšené zdivo, starší omítkové systémy s opravovanými částmi plochy, mohou způsobit pnutí v nové omítce, které se později projeví trhlinami. Abyste zabránili vzniku trhlin způsobených pnutím, vložte do první vrstvy vápenné omítky výztužnou tkaninu v co největší ploše. Tkanina se vtlačí do ještě nevyzrálé vápenné omítky zubovým hladítkem (zubovou stranou hladítka) tak, aby ležela v horní polovině vrstvy omítky a nebyla viditelná.

Namísto celoplošné vkládání tkaniny můžete také použít menší kousky ke zpevnění částí spár, přechodů a dalších kritických míst včetně spojů. Například plochy stěn a stropů kolem otvorů ve stěnách (průhledy, rohy dveří a oken), kde se také snadněji tvoří trhliny v omítkových systémech. Za tímto účelem naneste v oblasti rohu čerstvou omítku a vtlačte do ní tkaninu. Pokud máte osazenou rohovou lištu, můžete přes ni omítku vyztužit.

Na stěně doporučujeme dodatečné diagonální vyztužení; k tomu vystřihněte obdélník (cca 20 x 30 cm) z výztužné tkaniny a vtlačte jej do omítky pod úhlem 45° k rohu okenního nebo dveřního otvoru. Zní to složitě, když je to popsáno pouze slovy, ale když se podíváte na obrázek diagonální výztuže, hned budete vědět, o co jde a jak to provést.

Dokončování vápenné omítky

Pro dokončení a finální úpravu vápenné omítky použijeme hladítko plastové s plstí, které dodá vápenné omítce krásný povrch, například překryje přechody a zajistí rovnoměrný, mírně strukturovaný vzhled. K tomu by měla být omítka dostatečně suchá, aby se již nepoddávala, když na ni zatlačíte prstem. To trvá přibližně půl hodiny při okolní teplotě 20-25 °C a tloušťce vrstvy 5 mm.

Jak začít?

Navlhčete plstěnou plochu hladítka a poté vápennou omítku rozetřete malým tlakem a co nejrovnoměrnějšími pohyby. Směrem a tvarem pohybů můžete určit strukturu omítky (např. čáry, oblouky, kruhy nebo vlny). Pokud se omítka ještě lepí nebo pokud jí příliš mnoho stahujete hladítkem, nechte povrch déle zaschnout.

Pokud vám jde především o dosažení co nejrovnoměrnějšího povrchu omítky, může vám při plstění pomoci jasný zdroj světla (např. stavební reflektor) umístěný stranou. Světlo způsobí, že i ty nejjemnější struktury vrhají jasně viditelné stíny, takže snadno uvidíte, která místa je třeba ještě vyhladit. Tato metoda se také dobře osvědčuje, pokud chcete mít hrubou strukturu omítky nebo pokud stěnu tvarujete pomocí jiných strukturovacích nástrojů.

Pokud strukturujete novou vápennou omítku při umělém osvětlení, ale chcete, aby stěna vypadala dobře i za denního světla, můžete také umístit stavební reflektor tak, aby světlo dopadalo dovnitř, jako by oknem svítilo slunce. Nebo můžete po dokončení omítky pomocí pohyblivého světelného zdroje vyzkoušet, pod jakým úhlem dopadu světla dosáhnete nejkrásnějšího efektu, a později to zohlednit při instalaci osvětlení místnosti.

Malování na vápennou omítku

Hotovou vápennou omítku lze po týdnu natírat. V zásadě je kompatibilní se všemi běžnými nástěnnými barvami, ale má-li plně rozvinout své příznivé vlastnosti, jsou nejlepší volbou difuzně otevřená minerální barva (např. silikátová barva). Vápenná barva se samozřejmě skvěle hodí i k vápenným omítkám, ale čistě vápenná barva (roztíratelné vápno) bez dalšího pojiva má nižší otěruvzdornost než vápenná disperze nebo vápenná kaseinová barva, a proto má tendenci křídovatět. Hliněná barva na vápenné omítce funguje také velmi dobře, ale pouze v interiéru, protože hlína zůstává i po zaschnutí rozpustná ve vodě.