Reference

Mensa Turnerstr. Mnichov

V oblasti škol a školek je obzvláště důležité věnovat pozornost stavebním materiálům bez škodlivin. Při rekonstrukci a výstavbě nového refektáře základní školy na Turnerstr. v Mnichově se architekti rozhodli použít Klimasan I jako vnitřní izolaci a Klimasan F jako protipožární omítku pro stropní konstrukci.

Architektonická kancelář Bodensteiner-Fest vytváří koncepty architektury a urbanismu od prvotního projektu až po realizaci. Koncepční přístup, propracovaný design, šetrnost k životnímu prostředí při využívání zdrojů.

Stará trafostanice v Berlíně

V rámci rekonstrukce staré trafostanice na nové berlínské Grünstr. se plánovala přestavba budovy na galerii. Tři hlavní požadavky kladené na vnitřní izolaci byly tlakově stabilní, vlhkostně regulační a tepelně izolační. Vzhledem k jeho regulaci vlhkosti, obrovské pevnosti a současně vysokým izolačním vlastnostem se projektanti rozhodli pro výrobek Klimasan I jako vnitřní izolační omítku.

Další výhodou izolační omítky Klimasan je, že nerovný podklad lze vyrovnat a zároveň izolovat monoliticky v jednom kroku. Na nenosných podkladech, s nimiž se omítka nemůže minerálně spojit (např. sádra, ocel a dřevo), byl pro zajištění trvalé stability upevněn sádrový podklad.

Albertplatz - Drážďany

Výšková budova na náměstí Albertplatz je nejstarší kancelářskou věží v Drážďanech a byla postavena v roce 1929 Benno Löserem. Po mnoha letech, kdy budovu využívala Saská státní banka a drážďanský dopravní podnik, byla několik desetiletí prázdná. Na začátku roku 2000 se společnost Simmel AG rozhodla výškovou budovu koupit a po rozsáhlé rekonstrukci ji přestavět na supermarket a muzeum.

Na vnější fasádu bylo použito několik centimetrů omítky Klimasan W jako izolace. Díky nehořlavosti omítky (třída reakce na oheň A1) je izolační omítka Klimasan W dokonale vhodná pro vnější izolaci vysokých budov. Izolace a protipožární ochrana byly provedeny jedním výrobkem, bez složitých protipožárních lišt nebo drahých speciálních nátěrů.

Justiční centrum - Würzburg


V justičním centru na Ottostraße 5 ve Würzburgu bylo v rámci celkové renovace omítnuto 5 cm materiálu Klimasan jako vnitřní izolace. Díky regulaci vlhkosti izolační omítkou bylo možné bez problémů izolovat i vlhké pískovcové zdivo v přízemí.

Zásaditost omítky zabraňuje tvorbě plísní a řas na povrchu vnitřních stěn. Vzlínající vlhkost je absorbována omítkou a rozptyluje se na jejím  povrchu.