PROČ KLIMASAN PERLIT?

Výrobky Klimasan obsahují suché vápno a neobsahují syntetická ani organická pojiva. Naše omítky jsou řešením vašich problémů. Slouží k různým účelům pro různé požadavky v interiéru i exteriéru. Nabízíme vám portfolio pokrývající všechny aspekty izolace, renovace a protipožární ochrany. Naše omítky jsou čistě minerální a neobsahují škodlivé látky. Díky úplné deklaraci všech složek je použití v uvedených oblastech zcela bezproblémové. Naše omítky jsou navíc ideální pro alergiky a ekologicky smýšlející stavebníky.

Co je Perlit?

Díky extrémně vysokému podílu perlitu jako lehkého kameniva jsou naše omítky jedinečné. Perlit je vulkanická hornina, která má po rozvláknění extrémně vysokou schopnost absorbovat vodu a je také velmi lehká a ohnivzdorná. Vlhkost usazená na povrchu stěn v důsledku překročení rosného bodu je absorbována omítkou Klimasan dříve, než se projeví jako kondenzace. Díky regulaci vlhkosti se zlepšuje vnitřní klima, takže perlitové omítky Klimasan lze označit také za přírodní klimatizační systém.

Jak funguje Klimasan Perlit?


Staré a památkově chráněné budovy jsou často silně kontaminovány solemi kvůli svému dřívějšímu využití (např. chov zvířat přímo u domu). Sůl rozpuštěná ve vodě stoupá ve stěně, proniká do stávající vrstvy omítky a krystalizuje v pórech omítky; rozsah expanze závisí na druhu a koncentraci roztoku soli. Tento proces však dříve nebo později vede k poškození struktury omítky a nakonec k prasklinám a odlupování omítkových vrstev. Pro trvalou opravu tohoto typu poškození lze použít běžné sanační omítkové systémy WTA nebo inovativní omítkový systém Klimasan S pro regulaci vlhkosti.

U běžného sanačního omítkového systému WTA se soli ze zdiva ukládají do první vrstvy pórové omítky. Systém má vysokou propustnost pro vodní páru a zároveň velmi nízkou kapilární vodivost. Druhou vrstvou systému je hydrofobní omítka; voda se rozpouští na páru a může tak unikat hydrofobní vrstvou. Pokud nejsou odstraněny skutečné příčiny poškození, je sanační omítkový systém WTA vystaven trvalému zatížení vodou a solí. Když je dosaženo maximální kapacity pro ukládání soli, zvyšuje sůl tlak na horní hydrofobizovanou vrstvu a vytlačuje ji ze stěny.
Aby stávající zdivo mohlo trvale regulovat vlhkost a soli ze stěny, je vhodné použít 3 až 9 cm silnou vrstvu Klimasanu S. Tato speciální vlhkostně regulační omítka se skládá z vysokého podílu nehydrofobních mikropórů a makropórů. Mikropóry jsou nezbytné pro kapilární transport solného roztoku, zatímco makropóry poskytují dostatek prostoru pro krystalizaci soli, aniž by došlo k trvalému poškození struktury omítky. Vlhkostní omítka Klimasan S odvádí ze stěny více vlhkosti a solí, je trvanlivější, neplesniví a je odolná vůči solím. Výkvěty soli lze jednoduše smést z povrchu a nemají žádný negativní vliv na podklad.

Klimatická omítka díky jedinečnosti použité technologie pojiv a plniv dosahuje nejen zlepšení mikroklimatických podmínek, ale také dokáže plnit typickou funkci sanačních omítek.